Spanish | English

Chieu Khan

THÁNG 2 NĂM 2012

 

BẢO LÃNH THEO DIỆN THÂN NHÂN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIA MEXICO PHILIPPINES
1ST
22DEC04
22DEC04
22DEC04
22APR93
22MAY97
2A
08JUN09
08JUN09
08JUN09
08MAY09
08JUN09
2B
15OCT03
15OCT03
15OCT03
01DEC92
01NOV01
3RD
01DEC01
01DEC01
01DEC01
01JAN93
22JUL92
4TH
08SEP00
08SEP00
08SEP00
15MAY96
01NOV88

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.