Lãnh Vực


Tổ hợp luật sư Nguyễn & Lưu, LLP là một tổ hợp luật sư thực hiện tất cả các dịch vụ liên quan đến di trú. Tổ hợp luật sư Nguyễn & Lưu, LLP chuyên môn về các vấn đề tranh tụng chống trục xuất, xin chiếu khán di dân và những loại chiếu khán không di dân khác, nhập quốc tịch, di trú theo diện doanh nghiệp, và trang tụng về vấn đề di trú ở những tòa án liên bang.

Dưới đây là một vài lãnh vực về luật di trú mà Tổ hợp luật sư Nguyễn & Lưu, LLP là nơi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu để mang đến kết quả tốt nhất cho thân chủ:

     -  Chống Trục Xuất
     -  Bảo Lãnh Theo Diện Thân Nhân

     -  Bảo Lãnh Theo Diện Nghề Nghiệp
     -  Xin Thẻ Xanh 2 Năm
     -  Xin Thẻ Xanh 10 Năm
     -  Quốc Tịch
     -  I-601 Waivers
     -  Violence Against Women Act (VAWA)