Nhân Sự

 
Luật Sư DARREN NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG
Partner

Certified Legal Specialist in Immigration & Nationality Law
by the State Bar of California Board of Legal Specialization

Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là luật sư Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California đã được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California chính thức công nhận là luật sư chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ (Certified Legal Specialist in Immigration & Nationality Law by the State Bar of California Board of Legal Specialization).  Hiện nay California có trên 190,000 luật sư nhưng chỉ có 261 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong.

Ngoài ra luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong đã từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS).  Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ.


 

Luật Sư LƯU TRỌNG CẨM THƯƠNG
Partner

Hiện nay luật sư Lưu Trọng Cẩm Thương là Luật Sư Điều Hành của tổ hợp luật sư Nguyễn & Lưu, LLP.